KittyLover

photo: Alex Tsvetkov model: Sofiya Muntyan @ LookModels makeup,hair: Lika Glazkova style: Ilya Blinov, Anna Panaiotidi animal trainer: Lusi Shulepova

Back to Top